Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Замовлення консультаційЗамовлення консультацій

Консультацію можуть замовити працівники закладів освіти м.ПрилукиАнонси подій

Опублікувати в соціальних мережах

Відвідування сайту

Комунальна установа "Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Прилуцької міської ради Чернігівської області

Педагогічні працівники центру

Чернякова Світлана Миколаївна

Директор, комунальної установи «Прилуцький міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Сфера діяльності:керівництво діяльністю Центру, визначення перспективи розвитку центру як установи, що сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Особисте кредо по життю та у професійній діяльності: «Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети».

Особиста професійна позиція:

Бачу Центр у вигляді «КОМПАСУ» який полегшує орієнтування педагогів в буремній оновленій освітній галузі шляхом дороговказу на розвиток індивідуальної освітньої траєкторії. «КОМПАС» який має допомогти педагогу зорієнтуватися серед пропозицій суб’єктів підвищення кваліфікації, серед різноманіття інновацій, експериментів, проєктів, грантів і т.д., а правильне орієнтування дасть змогу кожному педагогу зрозуміти, на якому рівні він перебуває, яких цілей прагне досягти й за допомогою чого він це може зробити. Напрямки діяльності:

 • розробка та виконання стратегії розвитку Центру;
 • створення належних умов для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;
 •  забезпечення охорони праці, дотримання законності у діяльності Центру;
 • сприяння професійному розвитку управлінської діяльності керівників закладів освіти;
 • надання консультативної підтримки адміністрації закладів освіти міста з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук, розроблення документів закладу освіти;
 • взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

Шляхи реалізації:

 • аналізувати якісний склад педагогічних кадрів закладів освіти міста;
 • вивчати запити адміністрації закладів освіти міста;
 • оновлювати систему методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • надавати адресну допомогу керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • організовувати роботу міських професійних та мережевих спільнот педагогічних працівників закладів освіти міста;
 •  організовувати проведення різних форми методичної роботи (семінари, тренінги, майстер-класи тощо);
 • розробляти методичні рекомендації щодо впровадження інновацій у практику роботи освітніх закладів;
 •  надання методичної підтримки в апробації теоретичних положень та методичних рекомендацій;
 • формувати електронні бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;
 • організовувати роботу консультантів з молодими фахівцями.

Очікуваний результат:

 1. підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності;
 2. поліпшення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти в цілому;
 3. створення інформаційного простору в місті, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес;
 4. оновлення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи;
 5. формування позитивного іміджу Центру.

Гапченко Людмила Миколаївна

Консультант комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Сфера діяльності: консультування та професійна підтримка педагогічних працівників художньо-естетичного циклу, трудового навчання, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів та педагогічних працівників закладів позашкільної освіти.

Особисте кредо: Працювати відповідально і жити по совісті.

Особиста професійна позиція:

Шлях до успіху: пошук, мотивація, трансформація, взаємодія.

Напрямки діяльності:

 • узагальнювати та поширювати інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • організовувати та координувати діяльність професійних спільнот педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
 • формувати та оприлюднювати на веб-сайті Центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників закладів закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
 • організовувати та проводити консультування педагогічних працівників, зокрема з питань: планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, проведення супервізії, підготовка до проведення аудиту, розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.Шляхи реалізації:
 • аналізувати якісний склад педагогічних кадрів художньо-естетичного напрямку, трудового навчання, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, закладів загальної середньої освіти, керівників гуртків позашкільної освіти та організовувати науково-методичний супровід;
 • вивчати запити педагогічних працівників художньо-естетичного напрямку, трудового навчання, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти, керівників гуртків позашкільної освіти;
 • оновлювати систему методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти; надавати адресну допомогу педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
 • спонукати до самостійного, вільного вибору педагога у підвищенні фахового рівня; визначати проблемне поле педагога та здійснювати підвищення рівня його майстерності шляхом персоніфікованого підходу;
 • організовувати та проводити різні форми методичної роботи (семінари, тренінги, майстер-класи тощо);
 • ознайомлювати педагогів з новими методиками навчання; допомагати педагогічним працівникам у здійсненні інноваційної та експериментальної роботи в закладах освіти; організовувати роботу з молодими фахівцями в закладах освіти.

Очікуваний результат: досягнення високої якості професійної діяльності педагогів, вдосконалення їхньої професійної компетентності, підвищення якості освіти.

Зубко Тетяна Анатоліївна

Консультант комунальної установи «Прилуцький міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Сфера діяльності: консультування та професійна підтримка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста.

Особисте кредо по життю та у професійній діяльності: “Треба самому багато знати, щоб навчати інших” В.Короленко.

Особиста професійна позиція: Зростання ролі і місця дошкільної освіти в суспільстві орієнтує консультанта на провідні тенденції підвищення професійної майстерності педагогів-дошкільників. Базовий компонент дошкільної освіти та чинні освітні програми розвитку дитини дошкільного віку, зорієнтовані на педагога, якому притаманні особистісна та професійна культура, творчий потенціал, смілива педагогічна позиція. Необхідним стає постійне удосконалення змісту та форм навчання педагогів, їх готовність до конкурентоспроможності, оскільки постійно зростають вимоги до професійної компетентності, якості та ефективності вихователя.

Напрямки діяльності:

 • Узагальнювати та поширювати інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 • Організовувати та координувати діяльність професійних спільнот педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 • Формувати та оприлюднювати на веб-сайті Центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 • Організовувати та проводити консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • підготовка до проведення аудиту;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Шляхи реалізації:

 • Аналізувати якісний склад педагогічних кадрів закладів дошкільної освіти та організовувати науково-методичний супровід.
 • Вивчати запити педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 • Оновлювати систему методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу педагогів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи закладів дошкільної освіти.
 • Надавати адресну допомогу педагогам закладів дошкільної освіти.
 • Спонукати до самостійного, вільного вибору педагога у підвищенні фахового рівня.
 • Визначати проблемне поля педагога та підвищення рівня його майстерності шляхом персоніфікованого підходу.
 • Організовувати та проводити різні форми методичної роботи (семінари, тренінги, майстер-класи тощо).
 • Ознайомлювати педагогів з новими методиками навчання.
 • Допомагати педагогічним працівникам у здійсненні інноваційної та експериментальної роботи в закладах освіти.
 • Організовути роботу з молодими фахівцями закладів дошкільної освіти.

Очікуваний результат:

 • Поліпшення якості дошкільної освіти.
 • Створення інформаційного простору серед закладів дошкільної освіти міста для активної інтеграції інноваційних технологій в освітній процес.
 • Оновлення системи методичних заходів.
 • Рух педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в бік індивідуальної освітньої траєкторії.

Караулова Тетяна Григорівна

Консультант комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Сфера діяльності: консультування та професійна підтримка вчителів початкової школи, вихователів групи подовженого дня, вчителів основи здоров'я, фізичної культури, предмету «Захист України» та працівників ІРЦ.

Особисте кредо: «Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука творчого успіху».

Особиста професійна позиція: сприяти професійному розвитку педагогічних працівників загальної середньої освіти, здійснювати їхню науково-методичної підтримку та консультування.

Напрямки діяльності:

 • допомагати кожному вчителю бути вмотивованим морально і залишатися завжди професіоналом у сфері своєї діяльності;
 • залучати педагогічних працівників до змін в освітній галузі, виявляти їх творчий потенціал;
 • об'єднувати колектив, грамотно вказувати потрібний напрямок колегам, яких потрібно консультувати;
 • упроваджувати нові освітні технології для компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів у навчанні;
 • доносити ідею до слухачів у зрозумілій та доступній формі;
 • використовувати сучасні засоби комунікації, допомагати отримувати інформацію з перших рук.

Шляхи реалізації:

 • утворення професійних спільнот;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • створення програми розвитку педагогічного працівника;
 • проведення супервізії;
 • тренінги з використанням ІКТ в освітньому процесі з врахуванням постійної модернізації;
 • онлайн – семінари в період дистанційної форми роботи;
 • зустрічі з педагогічними працівниками для представлення їх подальшої професійної кар'єри;
 • методичні брифінги, панорами, дискусійні клуби;
 • конкурси педагогічної майстерності в новому форматі;
 • онлайн - конференції по реалізації STEM – освіти початкової та середньої школи;
 • створення на сайті Центру методичного банку ідей для розвитку педагогічного середовища.

Очікуваний результат:

 • щорічні брифінги педагогічних працівників за результатами роботи у навчальному році;
 • формування позитивного іміджу педагогічних професій;
 • активізація участі вчителів початкової школи у сертифікації;
 • модель інклюзивної освіти в закладах освіти міста.

Прагну бути поруч з тими, кому потрібні знання, уміння та досвід.

Клугман Дмитро Григорович

Консультант комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Сфера діяльності: консультування та професійна підтримка вчителів природничо-математичних дисциплін. Створення та контент-менеджмент сайту Прилуцького ЦПРПП. Організація роботи пунктів тестування для проведення ЗНО та навчання персоналу ПТ ЗНО в м. Прилуки.

Особисте кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою».

Особиста професійна позиція: сприяти професійному розвитку педагогічних працівників загальної середньої освіти, здійснювати їхню науково-методичної підтримку та консультування.

Напрямки діяльності:

 • узагальнювати та поширювати інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • організовувати та координувати діяльність професійних спільнот педагогічних працівників закладів освіти;
 • формувати та оприлюднювати на веб-сайті Центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти;
 • організовувати та проводити консультування педагогічних працівників, зокрема з питань: планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку, проведення супервізії, підготовка до проведення аудиту, розроблення документів закладу освіти; особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Шляхи реалізації:

 • консультування з питань дистанційного, змішаного навчання; Internet-платформ; з нормативно-правової бази в галузі освіти; ІКТ; адміністрацій закладів освіти по організації освітнього середовища.
 • допомога педагогам щодо участі в конкурсах педагогічної майстерності; допомога педагогічним працівникам в процесі підготовки до атестації; допомога у підготовці та виданні методичних рекомендацій;
 • систематичне власне підвищення кваліфікації;
 • підбір інформації про курсову підготовку для педагогів міста; підбір дистанційних платформ, on-line сервісів; підбір методичної літератури; підбір інновацій та експериментів для втілення в роботу педагогів міста.
 • методична допомога педагогам міста у використанні інформаційно-комунікаційних технологій;

Очікуваний результат:

 • підвищення рівня майстерності педагогів шляхом персоніфікованого підходу;
 • створення інформаційного простору ПЦПРПП та закладів освіти міста;
 • сучасний, зручний, конкурентоспроможний сайт ПЦПРПП;
 • дієві електронні бази ППД, інноваційної, експериментальної діяльності педагогів;
 • створення електронного посібника для педагогів з практичними порадами з питань організації навчання;
 • створення віртуального кабінету Прилуцького ЦПРПП.

Лобода Ніна Миколаївна

Консультант комунальної установи "Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників"

Сфера діяльності: консультування та професійна підтримка педагогічних працівників суспільно – гуманітарних дисциплін в ЗЗСО

Особисте кредо по життю та у професійній діяльності: Поважати. Вислухати. Зорієнтувати. Підтримати. Вдихнути віру та впевненість у своїх можливостях і здібностях. Допомогти рухатися вперед.

Особиста професійна позиція: Робота консультанта дуже відповідальна, особлива, важлива, вимагає високих організаторських здібностей, творчості, новизни та нестандартності у вирішенні проблем. Пошук цікавих ідей, застосування новітніх методик, розвиток власних творчих здібностей. Я відкрита до співпраці, до професійного діалогу.

Напрямки діяльності:

 • Забезпечення сприятливих умов для виявлення індивідуальності, творчого потенціалу та подальшого професійного розвитку кожного учителя.
 • Консультування, що допоможе педагогам опанувати нові сучасні методи навчання.
 • Формування та оприлюднення на сайті Центру бази даних підвищення кваліфікації педагогічних працівників суспільно-гуманітарних дисциплін закладів загальної середньої освіти.
 • Організація та координація діяльності професійних спільнот учителів.

Шляхи реалізації:

 • Взаємодія з педагогічними працівниками з метою розкриття їх творчого потенціалу.
 • Допомога учителям у висвітленні кращих здобутків свого досвіду.
 • Облік педагогів за освітніми запитами, стажем, віком, атестаційними категоріями, рівнями професійного розвитку.
 • Допомога педагогам в індивідуальному плануванні. Супровід індивідуального процесу навчання.
 • Надання інформації щодо установ та організацій, що проводять підвищення кваліфікації;
 • Вивчення, узагальнення, апробації, поширення педагогічного досвіду, що стане основою для організації супервізії.
 • Надання методичної допомоги педагогам у конкурсах професійної майстерності.

Очікуваний результат:

 • Підвищення рівня майстерності педагогічних працівників, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективннх шляхів організації освітньої діяльності.
 • Створення інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес.
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності, інтелектуального потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

Огорілко Ірина Миколаївна

Психолог комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Сфера діяльності: психологічна підтримка педагогічних працівників закладів освіти міста Прилуки.

Особисте кредо по життю та у професійній діяльності: «Думка є думкою, ідея є ідеєю, проєкт є проєктом, але найважливішими є люди».

Особиста професійна позиція: необхідність емоційної підтримки, підвищення рівня обізнаності педагогів у психологічних категоріях, практичного застосування психологічних знань у роботі та житті; сприяння усвідомленню керівниками закладів освіти ролі психологічної служби у створенні психологічного комфорту у закладі як головної умови успішного навчання, розвитку, саморозвитку та соціалізації особистості дитини та дорослого.

Стратегії психологічного супроводу:

 • особистісно-фасилітативна;
 • теоретико-методична;
 • практико-конструктивна.

Тактики практичної роботи: анкетування, опитування, моніторинги, консультування, бесіди, тренінги, семінари-практикуми, студії, інтервізійні групи.

Напрямки діяльності:

 • психологічна підтримка молодих педагогів та педагогів з професійними деформаціями;
 • психологічна підтримка управлінської діяльності керівників закладів освіти;
 • психологічний супровід процесу професійної реабілітації у випадках тривалої перерви у педагогічній діяльності;
 • сприяння професійному розвитку фахівців психологічної служби закладів освіти міста Прилуки.

Шляхи реалізації:

Крок 1 – діагностика потреб та проблем.

Крок 2 – проєктування.

Крок 3 – вирішення питань професійного та особистісного характеру.

Крок 4 – рефлексія.

Очікуваний результат: педагог психологічно грамотний, психологічно загартований, емоційно стабільний, вмотивований до неперервного процесу професійного зростання.