Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Комунальна установа "Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Прилуцької міської ради Чернігівської області

Замовлення консультаційЗамовлення консультацій

Консультацію можуть замовити працівники закладів освіти м.ПрилукиАнонси подій

Опублікувати в соціальних мережах

Відвідування сайту

Комунальна установа "Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Прилуцької міської ради Чернігівської області

Ухвалення Закону «Про освіту» визначає нові вимоги до підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників. Педагог – це людина, на якій тримається реформа. Без нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один із головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, саме це завдання і покликані реалізувати новостворені центри професійного розвитку педагогічних працівників.

Відповідно до статті 52, пункту 5 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади було рекомендовано утворити центри професійного розвитку педагогічних працівників.

На виконання вище зазначеної Постанови Кабміну рішенням сімдесят другої сесії сьомого скликання Прилуцької міської ради від 15 вересня 2020 року № 14 «Про створення комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області було створено комунальну установу «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області та затверджено Статут комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Сімдесят другою сесією сьомого скликання Прилуцької міської ради від 15 вересня 2020 року затверджено штатний розпис комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області (рішення № 16 «Про затвердження структури та штатів»), затверджено порядок проведення конкурсного відбору на посади директора та інших педагогічних працівників комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області (рішення № 17 «Про проведення конкурсного відбору на посади директора та інших педагогічних працівників комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області.

30 жовтня 2020 року відбувся конкурс на посаду директора комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області. 02.11.2020 розпорядженням Прилуцького міського голови «Про звільнення та призначення» № 128-ос Світлану Чернякову призначено на посаду директора комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області.

06.11.2020 року директором здійснено державну реєстрацію комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі-Центр).

Відповідно до наказу директора Ценру від 03.11.2020 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області 07.12.2020 року відбувся конкурс на посади педагогічних працівників Центру.

Відповідно до затвердженого штатного розпису та наказів директора Центру від 09.12.2020 № 1-К, 2-К, 3- К, 4-К, 5-К з 10.12.2020 року за результатами конкурсного відбору було прийнято на посади консультантів Тетяну Зубко, Тетяну Караулову, Дмитра Клугмана, Ніну Лободу, на посаду психолога Ірину Огорілко; наказів директора Центру від 11.12.2020 № 6-К,7-К з 14.12.2020 року на 0,5 ставки консультанта прийнято Людмилу Гапченко та на посаду секретаря Наталію Максименко.

Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Прилуцької міської ради Чернігівської області як новостворена юридична особа комунальної форми власності розпочав свою повноцінну діяльність, метою якого є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсного центру шляхом консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Основними напрямами та завданнями діяльності Центру є:

1. надання консультативної підтримки педагогічним працівниками з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
2. професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
3. сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, зокрема шляхом:

  • координації діяльності професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);
  • узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
  • формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (вебресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та їх оприлюднення на власному вебсайті;

4. надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

5. взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти, міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

Організація діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

1) людиноцентризм;

2) науковий характер освіти;

3) академічна доброчесність та академічна свобода;

4) гуманізм, демократизм, сприяння навчанню впродовж життя.

Педагогічні працівники Центру здійснюють:

1)  консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

2)  теоретичну, науково-методичну підтримку педагогів в інноваційній роботі;

3)  методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку;

4)  інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами);

5)  розробку рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи освітніх закладів; надання методичної підтримки в апробації теоретичних положень та методичних рекомендацій;

6)  координацію діяльності методичних кабінетів при закладах освіти, методичних об'єднань;

7)  надання методичної допомоги педагогам в участі у конкурсах професійної майстерності;

8) вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам, педагогічним працівникам у період підготовки їх до атестації;

9) формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів довідкової методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної та іншої літератури;

10) проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи, інноваційної діяльності закладів освіти та окремих педагогічних працівників.

 У своїй діяльності Центр керується Конституцією України. Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування», Концепцією «Нова українська школа», указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, у тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також власним Статутом.